Alandic Terapi

 
 


Behandling för nedanstående kategorier av funktionshinder

ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Autism, Begåvningshandikapp, Beteendestörningar, Demens, Downs syndrom, Dyslexi / Dyskalkyli, Fibromyalgi, Födelseskador, Hjärninfarkter, Koncentrationsproblem, Läs-och skrivsvårigheter, Muskelsjukdomar, Olycksskador, viss psykiatrisk vård, Talsvårigheter, Stressyndrom, Utbrändhet

 

Funktionsinriktad musikterapi (FMT)

Välkommen till FMT- Funktionsinriktad musikterapi

I samarbete med:

FPA

ÅHS - barnpoliklinik

ÅHS - vuxenpsykiatri

Norra Ålands högstadiedistrikt